Praktijk 'Jij en Ik'

Praktijk 'Jij en Ik' is een erkende zorginstelling die zich sinds 2006 richt op het bieden van begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (rondom een gemiddelde intelligentie) met ontwikkelingsproblemen of -stoornissen zoals AD(H)D, een autisme verwante stoornis (ASS). Daarbij wordt tevens het omringende netwerk betrokken. De praktijk biedt een totaalaanbod dat flexibel ingezet kan worden en varieert van lichte ambulante zorg tot meer intensieve begeleiding en (gezins)behandeling. Concreet kunnen gezinnen bij de praktijk terecht voor individuele- en groepsbegeleiding danwel behandeling, (gezins)behandeling, kortdurend verblijf (weekenden), diagnostiek, advisering en consultatie voor de nulde en eerste lijn.

De praktijk heeft locaties in Reek (Noordoost-Brabant)