Naar hoofdinhoud

Flexibele aanpak en op maat gemaakte zorg

Orthopedagogische praktijk voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een gemiddelde intelligentie.

Totaalzorg die past

Wij geloven in de kracht van persoonlijke begeleiding en behandeling voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ontwikkelingsproblemen of -stoornissen. Sinds 2006 bieden wij ondersteuning aan individuen en hun ondersteunende netwerken, met een focus op ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en meer.

Waar wij voor staan

Elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen behoeften en uitdagingen.

Wij vinden het belangrijk dat er een individueel plan wordt opgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en behoeften van het kind en zijn of haar gezin

 • Persoonlijke werkwijze

  Een persoonlijke aanpak kan helpen om de behandeling effectiever te maken en het kind en zijn of haar familie de best mogelijke ondersteuning te bieden.

 • Samenspraak

  De cliënt heeft een belangrijke rol en wordt betrokken om mee te denken en mee te beslissen. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk regie bij de cliënt te laten liggen, zodat de zorg en ondersteuning aansluiten bij de behoeften en situatie van de cliënt.

 • Deskundigheid

  Medewerkers bij de Praktijk zijn opgeleid op hbo- of wo niveau. Kennis en vaardigheden worden actueel gehouden door zorginhoudelijk overleg, supervisie, bij- en nascholing.

 • Resultaat voorop

  Door de effectiviteit van de zorg te evalueren, kan er in samenspraak verbeterpunten worden opgesteld om de kwaliteit van de zorg te bewaken of verbeteren.

Een kijkje door onze praktijk

Heb je nog vragen?

 • Om voor hulp in aanmerking te komen is een indictie (dan wel verwijzing) nodig vanuit de jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

  Een verwijzing voor jeugdhulp krijg je via: jeugd- of wijkteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts of jeugdarts. Elke gemeente regelt de jeugdhulp op een eigen manier. Informeer bij jouw gemeente of huisarts hoe je jeugdhulp kunt inschakelen.

  Ook voor hulp vanuit Wmo kun je bij jouw gemeente terecht. Heb je al een beschikking van de gemeente gekregen? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we dan wat er mogelijk is om jou, je kind en/of gezin het beste te ondersteunen.

 • De gemeenten zijn door de overheid verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. Wil je in aanmerking komen voor hulp, dan is het van belang om eerst een afspraak te maken met een consulent van de gemeente. Zij bespreken dan samen met jou de hulpvraag en wat jouw gezin of kind nodig heeft. Vervolgens kun je met een verwijzing van de gemeente kiezen uit verschillende zorgaanbieders in de regio die daadwerkelijk de hulp gaan bieden.

 • Lees hier alles over financieringen.

Maak kennis met ons team

Wij hebben een toegewijd team van professionals met uitgebreide ervaringen en expertise. Onze passie is het bevorderen van groei, ontwikkeling en het welzijn van kinderen, jongeren en ouders.

Alissa Manders

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Lisa van den Oever

Orthopedagoog

Wilco Vos

Ambulant Hulpverlener & eigenaar

Tim School

Coördinator ambulant begeleider

Danique Visschers

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Sandy Vos

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Martijn Vos

Orthopedagoog & eigenaar

Roelie van Son

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker