Praktijk 'Jij en Ik'

Praktijk 'Jij en Ik' is een erkende zorginstelling die zich richt op het bieden van begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Daarbij wordt tevens het omringende netwerk betrokken. De praktijk biedt een totaalaanbod dat flexibel ingezet kan worden en varieert van lichte ambulante zorg tot meer intensieve begeleiding en (gezins)behandeling. Concreet kunnen cliënten, met een geldige beschikking/verwijzing voor Jeugdhulp of WMO, bij de praktijk terecht voor:

  • Gespecialiseerde begeleiding in groepsverband, individuele begeleiding/behandeling.
  • Dagbesteding, vakantieopvang en logeeropvang.
  • Diagnostiek, advisering en consultatie voor de nulde en eerste lijn.

 

NIEUWS:

Op 17 mei 2019 hebben we, als praktijk, de jaarlijkse externe audit (van Lloyd's) weer gehad. Na de audit werd vastgesteld dat het managementsysteem van praktijk 'Jij en Ik' wederom voldoet aan de eisen uit de ISO 9001:2015.

 

Cliënt tevredenheidsonderzoek 2019

Begin 2019 heeft er weer een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Bij dit onderzoek is er voor het eerst gebruik gemaakt van 3 aparte vragenlijsten, voor:

  • Ouder(s)/verzorger(s) van cliënten van de praktijk (jeugdigen tot 18 jaar)
  • Jeugdigen zelf in de leeftijd van 12-17 jaar
  • WMO-cliënten (van 18 jaar en ouder)

Door WMO-cliënten wordt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,56 toegekend aan de praktijk. Op de vraag welk rapportcijfer de ouder/verzorger zou geven aan de praktijk, komt een gemiddelde naar voren van een 8,22. En een 8,21 voor de totale begeleiding van het kind. Als praktijk zijn we trots op deze mooie cijfers!

 

  •