Belangrijk: van 21 tot en met 28 november heeft ons aanmeldformulier niet goed gewerkt. Mocht u in deze periode een aanmelding hebben gedaan via de website, willen we u vragen de aanmelding (contactformulier) opnieuw in te vullen. Sorry voor het ongemak. 

Praktijk 'Jij en Ik' is een erkende zorginstelling die zich richt op het bieden van begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen. Daarbij wordt tevens het omringende netwerk betrokken. De praktijk biedt een totaalaanbod dat flexibel ingezet kan worden en varieert van lichte ambulante zorg tot meer intensieve begeleiding en (gezins)behandeling. Concreet kunnen cliënten bij de praktijk terecht voor:

  • Gespecialiseerde begeleiding in groepsverband, individuele begeleiding/behandeling, cursussen en trainingen.
  • Dagbesteding, vakantieopvang en logeeropvang.
  • Diagnostiek, advisering en consultatie voor de nulde en eerste lijn.