Naar hoofdinhoud

Zorgaanbod

Orthopedagogische praktijk voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen

Alle zorg onder één dak

Praktijk ´Jij en Ik´ biedt diverse vormen van begeleiding en behandeling aan voor kinderen en jongeren (rondom een gemiddelde intelligentie). Zij kunnen worden aangemeld bij de praktijk wanneer er sprake is van ontwikkelingsproblemen of –stoornissen, of als er vragen zijn over het functioneren van het kind. De praktijk heeft veel ervaring in het begeleiden en behandelen van jeugdigen met een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D en/of (milde) psychische klachten zoals angsten, somberheid of weinig weerbaarheid.

Kind-ouder (6-18j)

Naschoolse dagbehandeling

Een daghulp-groep vindt plaats in een vaste groep jeugdigen. Binnen de groep wordt, op een bij de jeugdige aansluitende manier, doelgericht gewerkt. Sociaal inzicht en sociale vaardigheden worden vergroot en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd. Dit alles door het doen van gezamenlijke groepsactiviteiten, gespreks- en oefenmomenten, en het bewust inzetten van individuele (oefen)tijd. Er wordt binnen de daghulpgroepen gewerkt vanuit het ‘competentiemodel, wat inhoudt dat competenties (vaardigheden) van jeugdigen worden vergroot, om op die manier taken die horen bij de leeftijd, met voldoende vertrouwen, aan te kunnen. Bij de daghulp kunnen er daarnaast (individuele) kortdurende behandelmodules op maat ingezet worden voor de jeugdige, ouder(s) en/of het gezin die onderdeel uitmaken van de zorgfunctie ‘daghulp intensief’. Te denken valt aan psycho-educatie aan ouder(s) en/of jeugdige, het voeren van enkele systeemgesprekken, EMDR, afname vragenlijsten/testen bijv. ESSEON-R, consultering en advisering van een kinderfysiotherapeut of psychomotorische therapeut etc.  

Individuele begeleiding

Specialistische, ambulante begeleiding kan bestaan uit kind-, ouder- of gezinsbegeleiding. Dit kan variëren van enkele gesprekken tot meer intensieve kind- of ouderbegeleiding, of gezinscoaching. Begeleiding kan desgevraagd ook op school of stage plaatsvinden, wanneer er hier een heldere zorgvraag ligt. In breder verband kunnen netwerkbijeenkomsten worden ingepland, om meer inzicht en begrip bij een netwerk rondom een gezin te creëren. Daarbij nodigen ouders diegenen uit die voor hen van belang zijn.

Ouderbehandeling Triple P

Triple P is een ‘evidence based methode’ voor positief opvoeden met als doel het voorkomen en/of verminderen van ernstige gedrags-, emotionele en ontwikkelingsproblemen bij kinderen door de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te verbeteren. Het programma biedt een continuüm van vijf interventieniveaus van toenemende intensiteit waarmee ouders informatie en steun op maat kan worden geboden. Praktijk ‘Jij en Ik’ biedt Triple P niveau 4 aan, wat behoort tot de intensievere interventies en omvat een training in opvoedingsvaardigheden in twee verschillende aanbiedingsvormen, namelijk de leeftijd van het jonge kind (6-12 jaar) en de tiener (12-16 jaar).

Orthopedagogische Gezinsbehandeling (intensief)

Orthopedagogische gezinsbehandeling is een vorm van professionele hulpverlening die gericht is op het verbeteren van de communicatie en de interactie binnen het gezin. Orthopedagogische Gezinsbehandeling wordt vooral ingezet bij gezinnen waarbij sprake is van complexe problemen, zoals bijvoorbeeld psychiatrische problemen bij een of meerdere gezinsleden. De hulpverlener komt thuis om samen te werken aan gestelde doelen. Er wordt gewerkt aan het versterken van de onderlinge relaties binnen het gezin, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders, het aanleren van probleemoplossende vaardigheden en het verminderen van stressfactoren binnen het gezin. Orthopedagogische Gezinsbehandeling is intensief, omdat de hulpverlener vaak meerdere keren per week bij het gezin aan huis komt en er intensief samengewerkt wordt aan de gestelde doelen.

Orthopedagogische Gezinsbehandeling wordt vaak ingezet als preventieve maatregel, om te voorkomen dat problemen toenemen en er uiteindelijk ingrijpender hulp nodig is.

Basis- en specialistische GGZ

Behandeling kan plaatsvinden in het kader van de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ, en kan bestaan uit diagnostiek en/of een behandeltraject.

Behandeling is gericht op het verminderen van (milde) psychische klachten van jeugdigen. Denk aan somberheid, angstig gedrag of boos en opstandig gedrag in de thuissituatie. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van evidence-based methodieken (bijv. cognitieve gedragstherapie). Ook voor diagnostische vragen kan praktijk ‘Jij en Ik’ worden benaderd. Bijvoorbeeld met de vraag naar een intelligentieprofiel van een kind, en de vraag of een kind autisme of ADHD heeft. Of met de vraag hoe een kind het beste verder kan worden begeleid op school.

Logeerweekend

Tijdens een logeerweekend kunnen kinderen en jongeren in groepsverband leren door te integreren met hun leeftijdsgenoten en te leren van elkaars verschillende persoonlijkheden, achtergronden, ideeën en talenten. Door samen te werken, te communiceren en te delen, leren zij sociale vaardigheden en ontwikkelen ze een beter begrip van hoe anderen denken en zich voelen. Daarnaast kunnen zij feedback van hun leeftijdsgenoten krijgen, waardoor zij zich persoonlijk kunnen verbeteren en hun zelfvertrouwen vergroten. Dit logeerweekend wordt ingezet ter ontlasting van de thuissituatie en/of ter voorkoming van inzet zwaardere zorg. Een logeerweekend is alleen mogelijk in combinatie met andere zorg binnen de Praktijk.

 • Martijn Vos

  Orthopedagoog & eigenaar
  Maak kennis

  Hulp nodig met het maken van jouw zorg keuze? Wij staan voor je klaar!

  Twijfel je tussen zorgaanbieders of weet je nog helemaal niet welke zorg je nodig hebt? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. We helpen je graag op weg.

  Veelgestelde vragenStel een vraag

  Jong volwassene 18-±23 jaar

  Individuele ondersteuning

  Individuele ondersteuning verwijst naar de begeleiding die aan een individu wordt gegeven om zijn/haar persoonlijke doelen en/of behoeftes te bereiken. Het kan gericht zijn op verschillende gebieden, zoals emotionele gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

  Heb je nog vragen?

  • Om voor hulp in aanmerking te komen is een indictie (dan wel verwijzing) nodig vanuit de jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

   Een verwijzing voor jeugdhulp krijg je via: jeugd- of wijkteam, Centrum voor Jeugd en Gezin, huisarts of jeugdarts. Elke gemeente regelt de jeugdhulp op een eigen manier. Informeer bij jouw gemeente of huisarts hoe je jeugdhulp kunt inschakelen.

   Ook voor hulp vanuit Wmo kun je bij jouw gemeente terecht. Heb je al een beschikking van de gemeente gekregen? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we dan wat er mogelijk is om jou, je kind en/of gezin het beste te ondersteunen.

  • De gemeenten zijn door de overheid verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo. Wil je in aanmerking komen voor hulp, dan is het van belang om eerst een afspraak te maken met een consulent van de gemeente. Zij bespreken dan samen met jou de hulpvraag en wat jouw gezin of kind nodig heeft. Vervolgens kun je met een verwijzing van de gemeente kiezen uit verschillende zorgaanbieders in de regio die daadwerkelijk de hulp gaan bieden.

  • Mocht je een beschikking (dan wel verwijzing) ontvangen hebben van de gemeente of huisarts, dan kan je contact zoeken met ons. Er wordt na het eerste contact een vrijblijvende intakegesprek gepland om samen te bepalen wat de meest passende hulp is.