Naar hoofdinhoud

Samenwerking

Samenwerking voor snellere, effectievere hulp aan jeugd en gezinnen

Een goede samenwerking kan bijdragen aan betere resultaten voor jeugdigen en hun gezinnen, doordat signalen eerder worden opgepikt en er sneller en effectiever hulp geboden kan worden. Het kan echter wel lastig zijn om alle betrokken op één lijn te krijgen en te houden. Om dit te faciliteren zijn er samenwerkingsverbanden met andere organisaties en disciplines.