Naar hoofdinhoud

Over ons

Praktijk ‘Jij en Ik’

Praktijk ‘Jij en Ik’ is een erkende zorginstelling die zich sinds 2006 richt op het bieden van begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en (jong) volwassenen (rondom een gemiddelde intelligentie) met ontwikkelingsproblemen of -stoornissen zoals AD(H)D, een autisme verwante stoornis (ASS). De Praktijk biedt een totaalaanbod dat flexibel ingezet kan worden en varieert van lichte ambulante zorg tot intensieve begeleiding en (gezins) behandeling.

Missie

Professionele Zorg en Ontwikkeling op Maat

Praktijk ‘Jij en Ik’ biedt professionele begeleiding, behandeling en verblijf aan kinderen en jongvolwassenen tussen 6 en 23 jaar met ontwikkelingsproblemen en stoornissen. Ze streven naar individuele doelen en betrekken het netwerk van de persoon actief bij het proces. Het doel is om zorg op maat te bieden, waarbij afstemming plaatsvindt op verschillende leefgebieden zoals gezin, school/werk en vrijetijdsbesteding. De medewerkers zijn hoogopgeleid, flexibel, enthousiast en betrokken bij de ontwikkeling van de jeugdige of jongvolwassene. Ze benaderen hen respectvol en proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van hun talenten en de competenties van het gezinssysteem.

Maak kennis met ons team

Wij hebben een toegewijd team van professionals met uitgebreide ervaringen en expertise. Onze passie is het bevorderen van groei, ontwikkeling en het welzijn van kinderen, jongeren en ouders.

Anke Remmen

GZ-Psycholoog

Bram Geurts

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Danique Visschers

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Sandy Vos

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Vera Bexkens

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Pleun Vos

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Sanne van Wagenberg

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker

Michelle Verbruggen

Ambulant Hulpverlener / Groepswerker
Visie

Continuïteit en Samenhang in zorg

Vanuit een rustige, prikkelarme omgeving wordt een samenhangend zorgaanbod geboden. Hierbij wordt ingespeeld op vragen vanuit cliënten en/of ketenpartners, maar wordt ook aangesloten op ontwikkelingen binnen de maatschappij. Steeds meer zal worden gestreefd naar een totaalaanbod, variërend van lichte ambulante zorg tot meer intensieve begeleiding danwel (gezins)behandeling, voor diverse leeftijdsgroepen (6-25 jaar), zodat er sprake is van levensloopbegeleiding tot in de volwassenheid. Hiermee wordt de continuïteit van de zorgverlening gewaarborgd.

ISO-certificering

Praktijk ‘Jij en Ik’ heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om deze te waarborgen en te vergroten, is er een kwaliteitsmanagementsysteem, dat periodiek wordt beoordeeld door een externe controleur. Dit is erkend volgens de norm ISO 9001:2015. Hiermee wordt onder meer aangetoond dat Praktijk ‘Jij en Ik’ werkt volgens welomschreven richtlijnen en dat kwaliteitstoetsing en -verbetering voor de praktijk een belangrijk en actueel thema is.

Toezicht op de praktijk

De praktijk wordt ondersteund door enerzijds de Raad van Toezicht, die bestaat uit drie professionals en anderzijds door een Adviesraad, die bestaat momenteel uit meerdere ouders van huidige cliënten van de praktijk.

Raad van Toezicht
December 2022

Cliënttevredenheids onderzoek

Eind 2022 heeft er weer een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Bij dit onderzoek is er voor het eerst gebruik gemaakt van 3 aparte vragenlijsten, voor:

  •  Ouder(s)/verzorger(s) van cliënten van de praktijk (jeugdigen tot 18 jaar)
  •  Jeugdigen zelf in de leeftijd van 12-17 jaar
  •  WMO-cliënten (van 18 jaar en ouder)

Op de vraag welk rapportcijfer de ouder/verzorger zou geven aan de praktijk, komt een gemiddelde naar voren van een 8,34. En een 8,0 voor de totale begeleiding van het kind. Door WMO-cliënten wordt een gemiddeld rapportcijfer van een 8,75 toegekend aan de praktijk. Als praktijk zijn we trots op deze mooie cijfers!

In de lijsten wordt ook gevraagd naar verbeterpunten. De opmerkingen die hierbij zijn gemaakt, zijn vaak (maar) eenmalig benoemd door een cliënt, of een ouder/verzorger. Zaken die zijn genoemd, en die vanuit de praktijk aandacht zullen krijgen, zijn bijv.:

  •  Dat jeugdigen nog beter weten wat de eigen doelen zijn, en voor ouders dat zij weten hoe zij hier thuis verder mee kunnen oefenen.
  •  Dat cliënten beter weten wat zij kunnen doen, mochten zij niet tevreden zijn.