Naar hoofdinhoud

Klachten en geschillen

Klachtenreglement

De medewerkers van Praktijk ‘Jij en Ik’ zetten zich in om kwalitatief goede begeleiding en behandeling te bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers. Hierbij zijn opleidingdeskundigheid en zorgvuldigheid kernwaarden. Er wordt gestreefd naar een helder zorgplan voor iedere client, waardoor de verwachtingen zo veel mogelijk op één lijn liggen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is met het handelen van de praktijk en/of een van haar medewerkers.

Praktijk ‘Jij en Ik’ waardeert het als dit in eerste instantie wordt besproken met de betreffende medewerker(s) of een van de directieleden. Het is echter ook mogelijk een klacht direct in te dienen bij een (externe) klachtbemiddelaar of een externe klachtencommissie. De leden van deze commissie beoordelen de klacht en geven naar aanleiding hiervan een terugkoppeling, en eventueel advies, richting de directie van de praktijk.

Wie gebruik wil maken van de mogelijkheid tot externe klachtafhandeling, kan de klacht schriftelijk per post indienen en versturen naar: Noordhoek 38, 5375 AS Reek. Als de klacht in een gesloten envelop ter attentie van de externe klachtencommissie wordt verstuurd, dan draagt de directie de klacht direct en ongeopend over aan het secretariaat van de externe klachtencommissie. Die neemt de klachtbespreking- en afhandeling dan verder op zich.

Wie inzage wil in het uitgebreide klachtenreglement van Praktijk ‘Jij en Ik’ kan via admi@praktijkjij-ik.nl een digitale of papieren versie opvragen.