Naar hoofdinhoud

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid van praktijk ´Jij en Ik´ is erop gericht jeugdigen een professionele, veilige omgeving te bieden waarin zij gezien en erkend worden. Er wordt gekeken naar krachten en dingen die goed gaan, om het zelfvertrouwen van de jeugdigen te versterken en te vergroten. Maar ook wordt op een open manier besproken wat leerdoelen zijn, en waarom het belangrijk is om hieraan te werken. Jeugdigen worden begeleid bij hun ontwikkeling tot actieve deelnemer in de maatschappij, met alle verwachtingen, mogelijkheden en verplichtingen die hierbij horen.

Optimale situatie

De praktijk creëert bewust omstandigheden en (rand)voorwaarden die erop gericht zijn om voor cliënten (kinderen, ouders en broertjes/zusjes) van de praktijk een optimale situatie te bieden om te komen tot een positief gevoel van welbevinden, groei en ontwikkeling.

Kernwoorden zijn hierbij:

 •  Respectvolle bejegening van cliënten;
 •  Veiligheid voor de cliënt, zowel binnen een fysiek als sociaal-emotioneel kader;

Een respectvolle bejegening komt tot uiting door het erkennen, accepteren en serieus nemen van cliënten, het luisteren naar cliënten en het aansluiten bij hetgeen zij aangeven, vragen, wensen. Binnen een respectvolle bejegening wordt gestreefd naar positieve waardering voor de ander, complimentjes en contacten die door de cliënt als positief worden gewaardeerd.

Veiligheid

Fysieke veiligheid wordt o.a. geboden door een adequaat systeem voor toezicht (vier-ogenbeleid, camera toezicht), brandveiligheid, goed opgeleide en beschikbare bedrijfshulpverleners, afgesloten speelterreinen, afgesloten medicatiekastjes, etc.  Daarnaast wordt van alle medewerkers verwacht dat zij beschikken over een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Sociaal-emotionele veiligheid wordt geboden door een permanent toezicht op de jeugdigen, zodat contacten in een positief kader kunnen plaatsvinden en er geen ruimte is voor ongewenste situaties (op uitdagend, agressief of seksueel vlak). Naast toezicht wordt structuur geboden hetgeen leiding geeft aan de jeugdigen van de praktijk, die dit gezien hun diagnose en problematiek over het algemeen behoeven om zich rustig te voelen en goed te kunnen functioneren. Door protocollen, huisregels en richtlijnen weet enerzijds het personeel van de praktijk wat er van hen verwacht wordt, maar weten ook jeugdigen hoe er gereageerd wordt in bepaalde situaties. Ook dit geeft structuur en houvast. Doordat iedere jeugdige van de praktijk een eigen hulpverleningsplan heeft waarin persoonlijke doelen staan omschreven maar ook bijzonderheden, wordt aangesloten bij de behoeftes van de jeugdige.

Bij praktijk ´Jij en Ik´ wordt gezien dat kinderen vaak het beste leren wanneer zij iets leuk vinden. Om deze reden leren de kinderen vooral spelenderwijs bij de praktijk. Met regelmaat wordt er met elkaar gesproken tijdens een ´formeel´ (kring)gesprek, of tijdens het bespreken van een thema, maar kinderen oefenen vooral tijdens het contact met elkaar, en tijdens het ondernemen van een activiteit of bezigheid met de ander.

 • Sandy Vos

  Ambulant Hulpverlener / Groepswerker
  Maak kennis

  Hulp nodig met het maken van jouw zorg keuze? Wij staan voor je klaar!

  Twijfel je tussen zorgaanbieders of weet je nog helemaal niet welke zorg je nodig hebt? Ga dan in gesprek met onze adviseurs. We Helpen je graag op weg

  Veelgestelde vragenStel een vraag