Kwaliteit

Opleiding en bijscholing

Medewerkers van Praktijk 'Jij en Ik' zijn opgeleid op hbo- of wo-niveau. Kennis en vaardigheden worden op peil gehouden door zorginhoudelijk behandeloverleg, supervisie en bij- en nascholing. De orthopedagogen van de praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De GZ-psycholoog van de praktijk is daarnaast geregistreerd in het BIG-register.

 

ISO-certificering

Praktijk 'Jij en Ik' heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om deze te waarborgen en te vergroten, is er een kwaliteitsmanagementsysteem, dat periodiek wordt beoordeeld door een externe controleur. Dit is erkend volgens de norm ISO 9001:2015. Hiermee wordt onder meer aangetoond dat Praktijk 'Jij en Ik' werkt volgens welomschreven richtlijnen en dat kwaliteitstoetsing en -verbetering voor de praktijk een belangrijk en actueel thema is.

 

Cliënttevredenheidsonderzoek december 2020

Eind 2020 heeft er weer een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Bij dit onderzoek is er voor het eerst gebruik gemaakt van 3 aparte vragenlijsten, voor:

  • Ouder(s)/verzorger(s) van cliënten van de praktijk (jeugdigen tot 18 jaar)
  • Jeugdigen zelf in de leeftijd van 12-17 jaar
  • WMO-cliënten (van 18 jaar en ouder)

Door WMO-cliënten wordt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,56 toegekend aan de praktijk. Op de vraag welk rapportcijfer de ouder/verzorger zou geven aan de praktijk, komt een gemiddelde naar voren van een 8,22. En een 8,21 voor de totale begeleiding van het kind. Als praktijk zijn we trots op deze mooie cijfers!

In de lijsten wordt ook gevraagd naar verbeterpunten. De opmerkingen die hierbij zijn gemaakt, zijn vaak (maar) eenmalig benoemd door een cliënt, of een ouder/verzorger. Zaken die zijn genoemd, en die vanuit de praktijk aandacht zullen krijgen, zijn bijv.:

  • Dat jeugdigen nog beter weten wat de eigen doelen zijn, en voor ouders dat zij weten hoe zij hier thuis verder mee kunnen oefenen.
  • Dat cliënten beter weten wat zij kunnen doen, mochten zij niet tevreden zijn. 
  • Dat er binnen de praktijklocatie meer privacy wordt gecreëerd bij overdrachtsmomenten bij het ophalen van jeugdigen na de groepsbegeleiding.

 

Effectiviteitsmetingen

Cliënten wordt bij intake, en daarna halfjaarlijks gevraagd om een SDQ-vragenlijst in te vullen om de effectiviteit van de begeleiding danwel behandeling te meten.

 

Medewerkertevredenheid

In maart 2020 heeft een personeelstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hieruit komt een algeheel rapportcijfer van 7,9 (schaal 1-10) voor het werken bij de praktijk naar voren.