Kwaliteit

Opleiding en bijscholing

Medewerkers van Praktijk 'Jij en Ik' zijn opgeleid op hbo- of wo-niveau. Kennis en vaardigheden worden op peil gehouden door zorginhoudelijk behandeloverleg, supervisie en bij- en nascholing. De orthopedagogen van de praktijk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De GZ-psycholoog van de praktijk is daarnaast geregistreerd in het BIG-register.

ISO-certificering

Praktijk 'Jij en Ik' heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om deze te waarborgen en te vergroten, is er een kwaliteitsmanagementsysteem, dat periodiek wordt beoordeeld door een externe controleur. Dit is erkend volgens de norm ISO 9001:2015. Hiermee wordt onder meer aangetoond dat Praktijk 'Jij en Ik' werkt volgens welomschreven richtlijnen en dat kwaliteitstoetsing en -verbetering voor de praktijk een belangrijk en actueel thema is.

Cliënttevredenheid

In december 2018 zijn cliënt tevredenheidsvragenlijsten verzonden naar alle cliënten van praktijk ‘Jij en Ik’. Uit dit tevredenheidsonderzoek komt een algeheel rapportcijfer van 8,22 voor de aanmeldprocedure (o.a. intake, communicatie, informatie) en een 8,45 voor begeleiding/behandeling vanuit de praktijk naar voren.   

Effectiviteitsmetingen

Cliënten wordt bij intake, en daarna halfjaarlijks gevraagd om een SDQ-vragenlijst in te vullen om de effectiviteit van de begeleiding danwel behandeling te meten.

Medewerkertevredenheid

In maart 2017 heeft een personeelstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hieruit komt een algeheel rapportcijfer van 7,56 (schaal 1-10)voor het werken bij de praktijk naar voren.