Werkwijze

Na een aanmelding bij de praktijk wordt er een afspraak met u gemaakt voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u de hulpvraag besproken en de mogelijkheden tot begeleiding danwel behandeling vanuit de praktijk. Wanneer u wilt starten bij praktijk ´Jij en Ik´, wordt er vervolgens een persoonlijk hulpverleningsplan opgesteld, met daarin o.a. doelen, en de manier waarop hieraan gewerkt gaat worden.

Om te bekijken of de begeleiding danwel behandeling resultaat heeft, worden de doelen zowel door u als door de hulpverlener regelmatig gescoord. Zo kijken we samen of het beter gaat, of dat we de manier van begeleiden moeten aanpassen. Ieder half jaar vindt er een gezamenlijk evaluatiegesprek plaats.